Zobrazuje:

  • Rovnováhu mezi tělem a psychikou – zda, tělo ovládá psychiku nebo naopak psychika ovládá tělo
  • Aktuální úroveň psychické energie – informuje o hodnotách stavu energie na škále „něco se děje“, „pozor“, „vše je v normě“, „situace je harmonická“
  • Směr, kam je energie investována – kam investuje sportovec energii při tréninku a závodu
  • Energetický režim – “máme energii na rozdávání“, „jsme v rovnovážném stavu“ , „potřebujeme dotaci z okolí“

diagnostika