Dítě přichází na svět se schopnostmi a dovednostmi, které mu umožňují přijímat informace pomocí jeho smyslů. Na to, co vidí, slyší a cítí se potřebuje dostatečně soustředit, aby bylo schopno informace zachytit a následně zpracovat. Díky porozumění řeči a signálům kolem sebe, které zpracovává, je schopno  naučit se mluvit, později psát, číst a počítat.

Schopnosti a dovednosti dítěte se rozvíjí na podkladě genetického vybaveníatmosféry, ve které vyrůstá. Svůj vliv má výchovný přístup rodiny a situace,  které dítě zpracovává.

 Z obrazu si nyní dokážeme lépe představit situaci dítěte, které má na počátku školní docházky problémy. Jsou to buď děti, které mají omezené mentální schopnosti ke zvládnutí učiva na základní škole nebo ty, u nichž došlo k nevyrovnanému vývoji základních schopností z různých příčin.

Diagnostikou můžeme problém objevit a napomoci tak ke snížení obtíží. Na rozvoji jednotlivých schopností se podílí dítě ve spolupráci s rodiči a pedagogy.

S jakými problémy rodiče přicházejí:

  • dítě neví jaký má úkol, při úkolech trucuje, vzteká se, nespolupracuje
  • pletou se mu písmenka, nezapisuje háčky a čárky
  • při čtení hláskuje, nepamatuje si, o čem se četlo
  • ztrácí se na stránce, nemá přehled, kam si co dalo
  • plete si znaménka plus a mínus, počítá na prstech po jedné, nejde mu odčítání, násobilka
  • nedaří se mu v prvouce, neumí odpovědět na otázky v písemce
  • v učení je neúspěšný, neví, jak se má učit

Se vším se dá něco dělat. Základem úspěchu je odhodlání chtít něco změnit a být přitom trpělivý. A taky vědět, že na to vše nejsem sám.