Nasnímáním metodou Barvově-slovních asociací poskytneme programu celistvé informace o fungování našeho vědomí. V grafickém zpracování výsledků se dozvíme o našich postojích (životním scénáři) a o tom, jak tyto postoje skutečně v životě realizujeme. Porozumíme více svým způsobům rozhodování, atmosféře vztahů, ve kterých se nacházíme, typům chování, které upřednostňujeme.

Položek je mnohem více, samy o sobě podávají jen útržky informací o nás samotných, v propojení do jednoho celku si dotvoříme celkovou mozaiku příčin a důsledků našeho cítění, myšlení a jednání.

S jakými problémy  dospělí přicházejí:

  • uzavřenost, snížené, zvýšené sebevědomí
  • nemožnost zvládat své emoce
  • vztahové problémy s členy rodiny, příbuznými
  • neúspěch v práci
  • jak se vyrovnat se situací, kterou je těžké strávit
  • rozhodování na „životních křižovatkách“

Snímání je nenáročné, lze jej provést online. Po vstupu na internetový snímač uvedete svoje osobní údaje a kontaktní e-mail. Během asi 30 minut budete vybírat vždy tři barvy z osmi zobrazených ve spojení s určitým slovem uprostřed. Výsledkem budou graficky znázorněné hodnoty, které jsou porovnávány s normou České republiky a jsou měnitelné díky osobnímu rozvoji v čase. Trvanlivost výsledků je 3 měsíce.

K interpretaci hloubkového snímku je nutné objednat konzultaci.

  • Pomáhá zejména při: osobnostní rozvoj, sebepoznání, řešení osobních, vztahových a pracovních problémů

  • Přibližný čas konzultace ke snímku: cca 2 hodiny.