Alena Sobotová                                                                                                                                                                                                                                         

Vzdělání a profesní růst

 • 2019 certifikace – konzultant Sportmind, diagnostika a konzultace Mentální analýzy sportovce, Psychických energií
 • 2015 – Práce s časovou osou – MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková
 • od 2010 – průběžná každoroční supervize v metodě barvově-slovních asociací (CA-method)
 • 2014 – vydání výukového programu pro děti s SPU na 2. stupni ZŠ – Čtení jako hraní II – dyslexie (odborný garant, spoluautor, EuroDidact) 
 • 2010 seminář Intenzivní Cesta, Pokročilé nástroje, S. Wenger
 • 2009 certifikace CA method – Profil jednotlivce, Vnitřní evaluace MŠ, Budu školákem,  DAP  Services
 • 2008 certifikace CA method – Hloubkový snímek jednotlivce, DAP  Services
 • 2008 – 2009 průběžné vzdělávání v problematice SPU, ADHD
 • 2005 – 2008 vzdělávání v rámci projektu VIP-Kariéra (154 hodin)
 • 2008 Ostrov rodiny I – PhDr. Z. Rieger
 • 2005 výcvik lektora minimalizace šikany na školách – MIŠ, AISIS
 • 2003 certifikát lektora osobnostní a sociální výchovy „Dokážu to“, AISIS
 • 2003 – 2007 výcvik a interní vzdělávání lektorů osobnostní a sociální výchovy, AISIS
 • 2001 Multikulturní program Mosty, IPPP ČR
 • 2001 – 2002 nadstavbový kurz pro školní metodiky protidrogové prevence, TU Liberec
 • 1998 – 2000 výcvik psychosociálních dovedností pro učitele, NTI – consulting Liberec
 • 1999 a 2002 kurz pro školní metodiky protidrogové prevence, TU Liberec
 • 1999 – 2002 kurzy osobnostní a sociální výchovy v rámci projektu „Dokážu to?“, AISIS
 • 1997 kurz focusingu vedený K.Kopřivou
 • 1995 – 1996 kurz pro třídní učitele waldorfských škol
 • 1993 – 1994 kurz waldorfské pedagogiky, PedF UP Olomouc
 • 1989 – 1993 rozšiřující studium SpPg – učitelství, PedF UK Praha
 • 1981 – 1986 denní studium SpPg – vychovatelství, PedF UK Praha

Vedení kurzů a spolupráce na projektech:

 • seminář pro pracovníky PPP a učitele ZŠ – „Jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD“ (2016, 2017)
 • cyklus seminářů pro rodiče – Vědomý rodič (2015 – 2016)
 • kurz pro začínající speciální pedagogy – práce ŠSP, práce se třídou (IPPP)

 • kurzy pro metodiky prevence – 2007, 2008 (CVLK – Liberec, IPPP Praha)

 • lektorka kurzu pro asistenty pedagoga (IPPP), Minimalizace šikany  (AISIS)

 • kurzy OSV A v rámci projektu „Dokážu to?“ (AISIS, NIDV)

 • kurzy pro koordinátory protidrogové prevence – lektorování zaměřené na aplikaci osobnostní a sociální výchovy

 • lektorka a odborný poradce kurzu „Pedagogické minimum pro romské asistenty“

 • spolupráce s IPPP na projektu „Kariérové poradenství u romských žáků“ v roce 2004

 • kurz Tváří v tvář historii

Pracovní zkušenosti – zaměstnání:

 • poradce, konzultant, terapeut, speciální pedagog – OSVČ

 • speciální pedagog v PPP

 • školní speciální pedagog