METODA BARVOVĚ-SLOVNÍCH ASOCIACÍ –  HLOUBKOVÝ PROFIL JEDNOTLIVCE

Klient

Cena 

Rozbor snímku 

Dítě do 15 let

700 Kč / hod

 400 Kč

Mládež 15 – 18 let

700 Kč / hod

 400 Kč

Dospělý

*) 800 Kč / hod

 400 Kč

*) V ceně je zahrnuta cena snímku.

METODA BARVOVĚ-SLOVNÍCH ASOCIACÍ, PÁROVÁ NEBO RODINNÁ KONZULTACE

Klient

Cena

 

Párová nebo rodinná konzultace

900 Kč / hod

DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Popis služby

Cena snímku + rozbor

Cena za hodinu konzultace

Snímek Budu školákem a konzultace

198 Kč + 400 Kč

700 Kč / hod

Hloubkový snímek + Budu školákem a konzultace

198 Kč + 400 Kč

750 Kč / hod

Diagnostika dílčích funkcí v předškolním věku

x

700 Kč / hod

DALŠÍ SLUŽBY

Popis služby

Cena 

 

Metoda vnitřního Provázení

700 Kč / hod

Speciálně pedagogické vyšetření dítěte do 15 let

700 Kč / hod

Zpráva z vyšetření

600 Kč

  • Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  • Platba hotově proti převzetí pokladního dokladu.

  • Organizace – možnost platby fakturou.

  • Změna termínu schůzky je možná po vzájemné domluvě alespoň dva dny předem. V případě, že se klient nedostaví na domluvenou konzultaci nebo se omluví až v den konzultace, bude mu účtována 1 hodina konzultace.

  • Ceník platí od 1. 9. 2019