METODA BARVOVĚ-SLOVNÍCH ASOCIACÍ –  HLOUBKOVÝ PROFIL JEDNOTLIVCE

Klient

Cena konzultace

Diagnostika – rozbor

Dítě do 15 let

800 Kč / hod

 950 Kč

Mládež 15 – 18 let

800 Kč / hod

 950 Kč

Dospělý

 800 Kč / hod

 1000 Kč

METODA BARVOVĚ-SLOVNÍCH ASOCIACÍ, PÁROVÁ NEBO RODINNÁ KONZULTACE

Klient

Cena

 

Párová nebo rodinná konzultace

1000 Kč / hod

DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Popis služby

Diagnostika – rozbor

Cena za hodinu konzultace

Snímek Budu školákem a konzultace

600 Kč

800 Kč / hod

Hloubkový snímek + Budu školákem a konzultace

1150 Kč

900Kč / hod

Diagnostika dílčích funkcí v předškolním věku

x

800 Kč / hod

DALŠÍ SLUŽBY

Popis služby

Cena 

 

Metoda vnitřního Provázení

800 Kč / hod

Speciálně pedagogické vyšetření dítěte do 15 let

800 Kč / hod

Zpráva z vyšetření

600 Kč

  • Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  • Platba hotově proti převzetí pokladního dokladu.

  • Organizace – možnost platby fakturou.

  • Změna termínu schůzky je možná po vzájemné domluvě alespoň dva dny předem. V případě, že se klient nedostaví na domluvenou konzultaci nebo se omluví až v den konzultace, bude mu účtována 1 hodina konzultace.

  • Ceník platí od 1. 8. 2021, platba za diagnostiku probíhá předem