METODA BARVOVĚ-SLOVNÍCH ASOCIACÍ –  HLOUBKOVÝ PROFIL JEDNOTLIVCE

Klient

Cena konzultace

Diagnostika – rozbor

Dítě do 15 let

900 Kč / hod

 1000 Kč

Mládež 15 – 18 let

900 Kč / hod

 1000 Kč

Dospělý

 900 Kč / hod

 1000 Kč

METODA BARVOVĚ-SLOVNÍCH ASOCIACÍ, PÁROVÁ NEBO RODINNÁ KONZULTACE

Klient

Cena

 

Párová nebo rodinná konzultace

1000 Kč / hod

DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Popis služby

Diagnostika – rozbor

Cena za hodinu konzultace

Snímek Budu školákem a konzultace

600 Kč

900 Kč / hod

Hloubkový snímek + Budu školákem a konzultace

1150 Kč

1000Kč / hod

Diagnostika dílčích funkcí v předškolním věku

x

900 Kč / hod

DALŠÍ SLUŽBY

Popis služby

Cena 

 

Metoda vnitřního Provázení

900 Kč / hod

Speciálně pedagogické vyšetření, školní zralost

1000 Kč / hod

Zpráva z vyšetření

800 Kč

  • Ceny jsou uvedeny včetně DPH

  • Platba hotově proti převzetí pokladního dokladu.

  • Organizace – možnost platby fakturou.

  • Změna termínu schůzky je možná po vzájemné domluvě alespoň dva dny předem. V případě, že se klient nedostaví na domluvenou konzultaci nebo se omluví až v den konzultace, bude mu účtována 1 hodina konzultace.

  • Diagnostika metodou CA method již neprobíhá. K ceně konzultace se připočítává i rozbor a závěr dle délky konzultace.
  • Ceník platí od 1. 5. 2023