Diagnostické metody, které využívám, zobrazují barevnost lidského světa, jeho dokonalost a zároveň jedinečnost. Člověk přicházející ke mně se svým problémem je pro mě celistvou osobností, kde každá její část je nepostradatelným dílem mozaiky celku.

Nenabízím tedy pro klienta hotové odpovědi, kým je a kde přesně se nachází jeho problém, ale předkládám mu na základě diagnostiky náhled na jeho silné a slabé stránky a zároveň nabídku ke spolupráci, co s tímto stavem dělat.

K rozhodnutí, zda dítě nastoupí do školy, používám metodu Budu školákem v kombinaci s hloubkovým snímkem CA method (metoda barvově-slovních asociací). U předškolních dětí a dětí  školního věku využívám speciálně pedagogické diagnostiky a nápravy za aktivní účasti dítěte. Rozbor hloubkového snímku u menších dětí většinou konzultuji pouze s rodiči bez přítomnosti dítěte.  U starších dětí probíhá konzultace nejdříve s dítětem, poté s rodičem, v závěru pak s oběma najednou. V případě nezpracovaných zážitků pracuji u těchto dětí metodou Provázení.

Vzhledem ke své dlouholeté praxi školního speciálního pedagoga hledám ve speciálně-pedagogické diagnostice způsoby, jak oslabení u dítěte zmírnit a nastavit vhodné způsoby a metody práce i ve škole. To samozřejmě předpokládá od rodičů i učitelů změny v přístupu, pravidelnou činnost s dítětem, nákup pomůcek pro reedukaci.

Hloubkový snímek metodou CA method mapuje silné a slabé stránky osobnosti člověka, které s klientem pojmenovávám a současně s ním vytvářím intervenční kroky. Využívám běžných situací ze života, se kterými se člověk potkává. Vedu klienta k sebereflexi - vědomému procesu pozorování svého chování, myšlení a prožívání. Někdy tyto změny nestačí, člověk je plný emocí, ze kterých se těžko dostává. V tomto případě nabízím metodu Provázení jako možnost pojmenování, procítění a přeprogramování svého tělesného pocitu, své emoce.