Nasnímáním metodou barvově-slovních asociací poskytneme programu celistvé informace o fungování našeho vědomí. V grafickém zpracování výsledků se dozvíme o našich postojích (životním scénáři) a o tom, jak tyto postoje skutečně v životě realizujeme. Porozumíme více svým způsobům rozhodování, atmosféře vztahů, ve kterých se nacházíme, typům chování, které upřednostňujeme.

Položek je mnohem více, samy o sobě podávají jen útržky informací o nás samotných, v propojení do jednoho celku si dotvoříme celkovou mozaiku příčin a důsledků našeho cítění, myšlení a jednání.

S jakými problémy a otázkami děti a dospívající přicházejí:

  • plačtivost, převládající pocit smutku, zvýšený strach z různých situací, lidí
  • přehnané agresivní reakce, impulsivní chování
  • jak vyjít lépe se sourozencem, spolužáky, kamarády
  • jak se vypořádat s prostředím, podmínkami, kde mi není dobře
  • co dělat, „když už jsem vše udělal, a přesto se mi nedaří“
  • kde hledat příčiny psychosomatických projevů – pomočování, bolesti hlavy, břicha

Snímání je nenáročné, lze jej provést online. Po vstupu na internetový snímač uvedete svoje osobní údaje a kontaktní e-mail. Během asi 30 minut budete vybírat vždy tři barvy z osmi zobrazených ve spojení s určitým slovem uprostřed. Výsledkem budou graficky znázorněné hodnoty, které jsou porovnávány s normou České republiky a jsou měnitelné díky osobnímu rozvoji v čase. Trvanlivost výsledků je 3 měsíce. Metoda je vhodná již pro děti od 3 let.

K interpretaci hloubkového snímku je nutné objednat konzultaci.

  • Pomáhá zejména při: osobnostní rozvoj, sebepoznání, vztahové, výchovné a výukové problémy

  • Určení: pro osoby od 3 let věku

  • Přibližný čas konzultace ke snímku: cca  2 hod.