Konzultace před vstupem do školy

Diagnostika školní zralosti

Speciálně-pedagogická diagnostika a náprava

Family sitting on patio smiling