Žijeme ve světe shonu, zvýšených nároků na nás. Správně obstát je touhou těch, kteří chtějí jít za svým cílem. Stačí jenom jít? Při „slétnutí“ na zem zjistíme, že jen jít za svým snem nestačí. Je třeba zmapovat náš vnitřní potenciál, poznat, na čem můžeme stavět, kde jsou naše slabé stránky. Správné zhodnocení našich možností nám pomůže reálně nahlédnout na náš osobní a profesní život. Tím se vyhneme neúspěchu a frustracím, které nesprávný odhad přináší.

Produkt Profil jednotlivce se zaměřuje na tyto oblasti:

  • Základní charakteristika osoby – zacházení s pravidly, vnější a vnitřní prožívání

  • Definice rolí – automatické, podle podmínek, v ohrožení

  • Konstruktivní typy chování, které podmiňují řešení pracovních úkolů a situací

  • Atmosféra vztahů, kterou člověk ve skupině spoluvytváří

  • Slovní schémata poskytující náhled na hierarchii hodnot člověka v oblasti firemní, pracovní a osobní

  • Ohrožení rizikovými faktory v souvislosti s naším genotypem a fenotypem

  • Chování člověka při stresu a při změně

  • Kvalita vztahu osoby k firmě

Cena cca 2000,- Kč s DPH – dospělí

Cena 550,- Kč první hodina konzultace, následující 500,- Kč/h.