Nástup do školy představuje pro dítě významnou a zásadní změnu, kdy se ztotožňuje s novou rolí školáka, začíná si uvědomovat své odlišnosti, vyrovnává se se skupinou, nároky školy, paní učitelky. Má před sebou důležité období, ve kterém se plně opírá o to, co načerpalo ze svých intenzivně prožitých předchozích šesti let.

Jaký je tento základ, na co ho připravil? Zvládne pohlazení i kritiku ze strany spolužáků a paní učitelky? Přinese nové nápady do prostředí třídy? Může jít na jakoukoliv školu, k libovolné paní učitelce? Tyto otázky trápí většinu zodpovědných rodičů a jen dobrý pozorovatel na ně může tušit správnou odpověď.

Produkt Budu školákem je určen pro děti a jejich rodiče a poskytne uspokojivé informace o zralosti a osobnostní připravenosti dítěte. Zaměřuje se na základní oblasti osobnostní připravenosti vašeho dítěte před vstupem do školy:

 • Potřeba dítěte být přijato školní skupinou dětí

 • Potřeba dítěte prosadit svou individualitu

 • Výkonnost

 • Zvládnutí hodnocení školními měřítky

 • Růst dovedností dítěte

 • Řešení neúspěchu

 • Míra riskování pro uspokojení svých potřeb

 • Přílišná návaznost na ženy

Na základě této konzultace zjistíte, jestli je dítě připraveno nastoupit do školy či nikoliv.

V případě propojení produktu Budu školákem s hloubkovým snímkem (diagnostická metoda barvově-slovních asociací) získáte při odborné konzultaci větší porozumění popisovaným oblastem a seznámíte se s možnostmi, jak s tímto stavem pracovat.

 • Pomáhá při: rozhodování před vstupem dítěte do školy

 • Určení: pro děti od 5 let věku a jejich rodiče

 • Přibližný čas konzultace: cca  60 min, konzultace probíhá s rodiči bez přítomnosti dítěte

 

Instrukce pro snímání (PDF)