Na tabletu nebo počítači připojeném k internetu klient reaguje na předkládané impulsy barev ve spojení se slovy. Výsledky jsou okamžité a k nahlédnutí ve spolupráci s konzultantem.

Modul Psychická energie sportovce – doba snímání 2 – 3 minuty

Modul Profil sportovce – Mentální analýza – doba snímání 15 – 20 minut

obr-21 Diagnostika