Cílová skupina: Děti MŠ

Diagnostická pomůcka pro „Vnitřní evaluaci mateřské školy“ (dále VEMŠ) byla vypracována na základě jedinečné a unikátní diagnostické metody Barvy života. Díky tomuto velmi citlivému nástroji získají paní ředitelky a učitelky MŠ od dětí informace, které od nich jiným způsobem nemohou získat, protože tak malé děti (3 – 6 let) ještě nemají výrazové prostředky k vyjádření svých pocitů, prožívání a všeho, co se v nich při pobytu ve školce odehrává.

VEMŠ zmapuje, změří a sdělí pohled dětí na tyto jevy:

  • zacházení s nastavenými pravidly
  • celkovou atmosféru vztahů – jak se děti ve školce cítí
  • efektivní způsoby chování při řešení různých úkolů a situací
  • které činnosti a materiální vybavení jim pomáhají rozvíjet jejich dovednosti a návyky
  • co nebo kdo má pro ně vysokou hodnotu
  • kde, v čem a s kým se cítí bezpečně a dobře
  • jak na ně působí chování učitelek a ostatních pracovníků školky
  • čemu nebo komu se naopak snaží vyhnout
  • co nebo koho dokonce cítí jako nebezpečí a proč
  • zda všechny tyto jevy vnímají děti jako jednotlivci nebo většina.

(převzato ze stránek www.materinky.eu), objednávky produktu na www.dap-services.cz