Cílová skupina: Učitelky mateřských škol

„Profil učitelky MŠ“ slouží jako pomůcka všem pracovníkům v MŠ. Díky ní můžete nahlédnout a zorientovat se ve svém pracovním i osobním životě z psychologického hlediska. Základem je opět využití jedinečné diagnostické metody Barvy života, díky které se o sobě dozvíte:

  • jak zacházíte s pravidly obecně a ve Vaší práci – prosazujete svá pravidla, podílíte se na tvorbě pravidel a také je dodržujete, nastaveným pravidlům se pouze podřizujete
  • jak využíváte svůj rozvojový potenciál – práce s informacemi a překonávání překážek (zda se přepínáte, využíváte efektivně, nevyužíváte)
  • jak se chováte navenek a co prožíváte uvnitř
  • jaké jsou Vaše efektivní způsoby chování při řešení různých situací a pracovních úkolů, ale i v osobním životě (tzv. silné a slabé stránky)
  • jakou atmosféru vztahů vytváříte a sdílíte v práci i v osobním životě – jak působíte na své okolí, ale také sama (sám) na sebe
  • jaká je Vaše „iniciativnost“ – např. zda se umíte vášnivě pustit do nějaké činnosti, jaké k tomu máte předpoklady a zda je využíváte
  • jaké způsoby chování volíte v osobním i pracovním životě při stresu a co cítíte a naopak necítíte jako stres
  • jak silný je Váš vztah ke školce.

(převzato ze stránek www.materinky.eu), objednávky produktu na www.dap-services.cz