Cílová skupina: Pracovnice a pracovníci mateřských škol

Nabízená diagnostická pomůcka pro „Pracovní kolektiv školky“ je velmi citlivý nástroj, který byl vytvořen na základě jedinečné a unikátní metody Barvy života.

Slouží pro změření, zmapování a pohled na následující oblasti pracovního kolektivu školky:

  • atmosféry vztahů (klimatu) – jak působíte jako kolektiv uvnitř a navenek

  • efektivity pracovních procesů – zda to, co jako kolektiv děláte, je efektivní, jaké jsou možnosti Vašeho kolektivu a zda je využíváte, jak je tato oblast ovlivněna neetickým chováním a stresem

  • způsob zacházení Vašeho kolektivu s pravidly obecně a na pracovišti – prosazování svých pravidel, spoluvytváření a zároveň dodržování pravidel nebo pouze podřizování se pravidlům

  • efektivní způsoby chování při řešení pracovních úkolů – silné a slabé stránky

  • možností Vašeho kolektivu zvládat pracovní stresy a změny

  • „iniciativnost“ kolektivu a případné ohrožení rizikovými způsoby chování a jednání – zda se např. jako kolektiv vášnivě pustíte do nějakého projektu a máte z toho prospěch nebo se Vám vášeň tzv. „vymkne z rukou“ a může Vás, jako kolektiv, ohrozit

  • celkovou schopnost Vašeho kolektivu udržet vysokou míru lidskosti a slušnosti chování  - často zmiňovaná etika chování

(převzato ze stránek www.materinky.eu), objednávky produktu na www.dap-services.cz