Cílová skupina: Děti před vstupem na Základní školu

Budu školákem je vodítkem pro rodiče, kteří zvažují nástup či odklad nástupu svého dítěte do první třídy základní školy. Pomůže s posouzením školní zralosti u předškoláků i posouzením školní úspěšnosti u prvňáčků.

Změří Vám devět základních oblastí, které jsou nejdůležitější při vstupu do školy:

  • potřebu dítěte být přijato školní skupinou dětí
  • potřebu prosadit svou individualitu
  • spolehlivý základ pro další vývoj dítěte
  • výkonnost
  • zvládnutí hodnocení školními měřítky
  • růst dovedností dítěte
  • řešení neúspěchu
  • míra riskování pro uspokojení svých potřeb
  • přílišná návaznost na ženy(mámu)

Na konci zjistíte celkovou bilanci, jestli je dítě připraveno do školy nastoupit či nikoliv.

Snímání u dětí probíhá s dospělou osobou u počítače přes internetový snímač. Po vyplnění úvodního formuláře se objeví 8 barevných koulí uspořádaných do kruhu. Na  začátku i na konci dítě na barevné koule ukazuje prstem na obrazovku nebo samotné klikne na všechny dle výběru. Následuje soubor jednotlivých slov, které si vždy objeví uprostřed kruhu s barevnými koulemi. Rodič slovo přečte bez emocionálního zabarvení a dítě samo vybere 3 barevné koule, které se mu k danému slovu nejvíce hodí.

Instrukce pro snímání (PDF)